Rentinga, enpresentzako finantzaketa-formula

2015ean, rentinga enpresentzako aukera interesgarria bilakatu da berriro ere. Espainiako Leasing eta Renting Elkarteak (AELR) argitaratu dituen azken datuen arabera, apirilera arte enpresek 205.000 ibilgailu baino gehiago erosi dituzte, hau da, data horretara arte matrikulatutako ibilgailuen % 49. 2014ko epe bereko datuekin alderatuta % 25,8ko hazkundea izan du.

Alokairua da renting hitz anglo-saxoiaren itzulpen literala. Epe ertainerako edo luzerako errentamendu-kontratua da, bestelako zerbitzuekin osatzen dena. Horren bidez, enpresak ibilgailua eskura dezake erabiltzearen truk hileko kuota bat ordainduta (bestelako ondasun batzuetan ere erabil daiteke rentinga, baina ibilgailuen kasua da ohikoena).

Renting-enpresari ordaintzen zaion kuotan ibilgailuaren erabilerarekin lotutako zerbitzu guztiak daude sartuta (asegurua, azterketak, ibilgailuaren mantenua, gurpilak aldatzea, zergak, ordezko ibilgailua bestea tailerrean den bitartean). Ondasunaren erabiltzaile den enpresak erregaia, bide-sariak, isunak eta gaizki gidatzeagatiko konponketa-gastuak bakarrik hartuko ditu bere gain.

Finantza-leasingarekin alderatuta, rentingaren kasuan erabiltzaileak ez du, printzipioz, ondasuna erosteko asmorik.

Renting-kontratuaren epea libreki ados dezakete aldeek. Ibilgailuen rentingean, gehienezko epea 60 hilabetekoa izaten da. Epe hori bukatzean, enpresak ondasuna itzul diezaioke renting-konpainiari horrek esandako tokian eta baldintzetan, edo errentamendu-kontratu berria adostu baldintza jakin batzuekin; horretarako, enpresak egunean izan beharko ditu ordainketak.

Autonomoentzat eta gainontzeko enpresentzat rentingak zerga-abantaila garrantzitsuak ditu, ibilgailuaren errentamenduagatik ordaindutako kopuruak kengarriak baitira, baldin eta ondasuna jarduerari atxikita badago eta lan horretarako beharrezkoa bada.

Rentingaren beste abantaila bat da enpresaren balantzean ez dela zor gisa azaltzen, gastua baita.

Espainiako ordenamendu juridikoan rentinga ez dagoenez espresuki araututa, atipiko esaten dieten kontratu horietako bat dela ondoriozta daiteke. Kontratu mota horren interpretazioa eta norainokoa zehazteko, Kode Zibilean jasota dauden ondasun-errentamenduei buruzko xedapenak hartzen dira kontuan.

Jarraian, renting-kontratuaren eta leasing-kontratuaren arteko aldeak laburbiltzen dituen taula jaso dugu, Merkataritza Ganbarek landutakoa:

RENTINGA LEASINGA
Ondasun bat erabiltzeko kontratua, erosketa-kontuetan sartu gabe Ondasun baten erosketa finantzatzeko kontratua
Ondasunaren funtzionamendu egokirako beharrezkoa den guztia sartuta dago kontratuan Asegurua, mantenua eta bestelako zerbitzuak ere kontratatu behar dira
Hileko errentaren barruan bestelako zerbitzuak ere sartzen dira Hileko kuota finantza-zerbitzuari bakarrik dagokio
Kontabilitateari erreparatuta, balantzean ez da zor gisa azaltzen Kontratu-konpromisoa zor gisa azaltzen da sozietatearen pasiboan
Normalean ez dago ondasuna erosteko aukerarik Kontratuaren arabera bezeroak ondasuna erosteko aukera du
Ez dago gutxieneko iraupen-aldirik, epeetan ere malgutasuna handiagoa da Ondasunak higigarriak badira, leasing-kontratuak bi urteko iraupena izango du gutxienez

 

 

 

 

Azken berriak

Gasteizko Ekonomia Suspertzeko Plana

Gasteizko udalak laguntzak jarri ditu abian merkatariei, ostalariei eta hainbat sektore ekonomikotako enpresa txikiei laguntzeko. Planak 2,7 milioi eurotan baloratutako ekintzak ditu,...

Autonomoentzako COVID-19 laguntzak Nafarroan

Nafarroako Gobernuak zuzeneko eta aparteko bi laguntza-mota onartu ditu autonomoen taldearentzat: lehena 2.200 eurokoa da, eta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren 17....