Lan-kontratazioak egiteko laguntza ekonomikoak 2022 [VITORIA-GASTEIZ]

Gasteizen ohiko lan-merkatuko lanaldi osoko nahiz partzialeko kontratazioa sustatu eta erraztera zuzendutako laguntza ekonomikoak, bereziki, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeena eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonena.

Nork

Deialdiaren baldintzak betetzen dituzten Enpresa edo entitateek jaso ahal izango dituzte programa honetako diru-laguntzak, edozein delarik ere beren forma juridikoa, baldin eta diruz laguntzeko moduko jarduerak, zuzenean, Gasteizko udalerriko lantoki batean garatzen badute.

Epea

Hiru epe dira:

  1. Deialdi honen laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita eta 2022ko otsailaren 15era arte.
  2. 2022ko otsailaren 16tik eta 2022ko apirilaren 15era arte
  3. 2022ko apirilaren 16tik eta 2022ko ekainaren 10era arte.

Betebeharrak

  • Diruz lagundu daitezkeen kontratazioak 2021eko uztailaren 1etik 2022ko martxoaren 1era bitartean egin behar dira (egun hori barne). Diruz lagundutako aldia 6 hilabetekoa izango da gehienez, eta 2022ko maiatzaren 31ra artekoa beti.
  • Diruz lagundu daitekeen aldi hori bukatutakoan aurkeztu beharko da eskabidea.
  • Deialdiaren oinarrietan daude zehaztuta entitate onuradunen gainerako betebeharrak, kontratatu beharreko pertsonen ezaugarriak eta diruz lagundu daitezkeen ekintzak.

Informazio gehiago

 

Azken berriak