GAZTE LANGABEAK EUSKAL ENPRESETAN KONTRATATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA ONARTZEN DUENA. LEHEN AUKERA PROGRAMA 2022 [EUSKADI]

Deialdi honen xedea da titulua edo prestakuntza izanik ere, beren tituluarekin lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazte langabeak euskal enpresek edo beste erakundeek kontratatzeko oinarriak ezartzea, eta horretara bideratutako laguntzak arautzea, haien enplegagarritasuna hobetzeko neurri gisa, lanbide-esperientzia lortu eta haien laneratzea sendotzearen bidez.

Diruz lagun daitekeen egitatea

Lan-kontratu mugagabeak baita ere gutxienez 6 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuak, baldin eta gazteei egiten bazaizkie, eta haien helburua bada EAEko lantokietan lanpostuak betetzea.

Urteko ordainketa garbiak kontratuan agertu beharko du, eta ezingo da izan zenbateko hauetatik beherako kopurua, titulu akademikoaren arabera:

Titulu akademikoa urteko gutxieneko ordainketa garbia (aparteko pagak barne)
Lizentzia, ingeniaritza, arkitektura, masterra (Bolonia plana), unibertsitatediplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa eta unibertsitate-gradua (Bolonia plana) 21.200,00 €
Goi-mailako heziketa-zikloak (LH II) 18.200,00 €
Erdi-mailako heziketa-zikloak (LH I), oinarrizko lanbide heziketa eta
profesionaltasun-ziurtagiriak
14.000,00 €

Enpresa onuradunak

Enpresa pribatuak, haien forma juridikoa edozein izanda ere, hala nola banako enpresaburuak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, elkarteak eta fundazioak, baldin eta 4. artikuluko 5. paragrafoan aurreikusitako baldintza orokorrak betetzen badituzte

Kontratatutako pertsonek bete beharreko baldintzak

a) 30 urtetik beherakoak izatea.
b) Langabeak izatea eta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
c) Honako titulazio hauetakoren bat izatea:

– Lizentziatura edo unibertsitateko gradua, Ingeniaritza, Arkitektura.

– Unibertsitateko diplomatura, Ingeniaritza teknikoa, Arkitektura teknikoa.

– Lanbide Heziketa arautuko eta berariazko lanbide-heziketako goi-mailako edo erdi-mailako teknikaria; teknikari laguntzailearen (LH1) eta teknikari espezialistaren (LH2) tituluak horien baliokideak izango dira.

– Aurrekoen baliokide gisa ofizialki aitortutako beste titulazio batzuk.

– Profesionaltasun ziurtagiria.

d) Tituluarekin lotutako enpleguetan 6 hilabeteko esperientzia izatea gehienez ere.

Gazte Bermea Sistemaren datu- basean identifikatuta daudenei lehentasuna emango zaie hautaketa-prozesuan.

Enpresak zuzenean pertsona hautatuek, deialdiaren 7.1.a) artikuluan xedatutakoari jarraituz, Gazte Bermea Sisteman izena emanda egon beharko dute, kontratua sinatu aurreko egunetik hasita, gutxienez.

Kontratu bakoitzeko diruz lagundutako zenbatekoa titulazio akademikoaren arabera zehaztuko da, era honetara:

Laguntzen zenbatekoa

1.- Kontratu bakoitzeko diruz lagundutako zenbatekoa titulazio akademikoaren arabera zehaztuko da, era honetara:

Titulu Akademikoa

12 hilabete baino gutxiagoko kontraturako dirulaguntza

12 hilabete edo gehiagoko kontraturako dirulaguntza

Kontratu mugagaberako diru-laguntza

Lizentzia, ingeniaritza, arkitektura, masterra (Bolonia
plana), unibertsitate-diplomatura, ingeniaritza
teknikoa, arkitektura teknikoa eta unibertsitate-gradua
(Bolonia plana)

5.300 €

8.480 €

12.700 €

Goi-mailako heziketa-zikloak (LH II)

4.550 €

7.280 €

10.900 €

CErdi-mailako heziketa-zikloak (LH I), oinarrizko lanbide-heziketa eta profesionaltasun-ziurtagiriak

3.500 €

5.600 €

8.400 €

2.- Aipatutako diruz lagundutako zenbateko guztiak % 10 handituko dira, emakumeak kontratatzen badira.

3.- Aipatutako diru-laguntzen zenbatekoak lanaldi osoko kontratuei dagozkie. Denbora partzialeko kontratuetan, zenbatekoak lanaldiaren arabera doituko dira.

Azken berriak