[GASTEIZ] Ostalaritza-Enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak 2017

 • Onuradunak: merkataritza-jardueren bat duten pertsona fisiko nahiz juridikoak izan ahalko dira onuradun, beren establezimendua -aldez aurretik bazegoena zein sortu berria- Gasteizko Udalerrian.
  • Enpresaren jarduera nagusia Ekonomi Jardueren gaineko Zerga dela eta finkatutako enpresa-multzo edo epigrafe hauetakoren batekoa izatea: 671, 672, 673: Elikadura zerbitzua, jatetxe, kafetegi eta tabernetan 676: Elikadura zerbitzua txokolategi, izozki-denda eta hortxata-dendetan.
  • Aurreko puntuan adierazitakoa gorabehera, ez zaie diru-laguntzarik emango ekonomia-jarduera bakarra asteburuetako gaueko ostalaritza duten enpresei, salbu eta egiten diren inbertsioen helburua gaueko ostalaritza-jarduera eguneko ostalaritza-jarduera bihurtzea bada.
  • 2016ko deialdian lokal beragatik laguntza jaso ez izana
 • Epea: 2017ko maiatzaren 4tik ekainaren 2ra.
 • Dena delako lokalean 2016ko ekainaren 25etik eskabideak aurkezteko azken egunera bitartean egiten diren inbertsio-proiektuetarako emango dira diru-laguntzak:
  • Ildo horretatik, ekintza hauetarako jaso ahal izango da diru-laguntza:
   • Eraberritze-obrak: merkataritza-lokala egokitu, berritu edo handitzeko egiten diren obrak oro.
   • Lokalaren ekipamendua: aktibo finko berriko elementuetan egindako inbertsioak: Jarduera nagusiarekin zerikusia duen makineria. Jarduerari lotutako altzariak Ekipo informatikoak eta kudeaketa-software informatikoa. Segurtasun-ekipoak
   • Ostalaritza-jarduera abian jarri edo establezimendua eraberritzeko aurreproiektu edo proiektu teknikoak kontratatzea. Lokalaren kalifikazio energetikoa lortzeak sortutako gastuak.
   • Diruz lagundu daitekeen jarduerak establezimenduan izango duen metro koadro erabilgarri bakoitzeko gutxienez 150,00 eurokoa izan beharko du diruz lagundu daitekeen inbertsioak.
 • Eskabideak balioetsi ondoren, puntuaziorik handiena lortzen dutenek diruz lagundu daitekeen inbertsioaren ehuneko 40ra arte eskuratu ahal izango dute. Bestalde, gutxieneko puntuazioa lortzen dutenek ehuneko 25era arteko diru-laguntza eskuratu ahal izango dute. Puntuaziorik handienaren eta gutxienekoaren arteko gainerako proiektuei proportzio lineala aplikatuko zaie diru-laguntzaren portzentajea kalkulatzeko. Enpresa bakoitzari dagokion gehieneko laguntza kalkulatzeko, proiektuaren kokalekua aintzat hartuko da. Hain zuzen ere, hauek izango dira diru-laguntzaren gehieneko kopuruak:
  • 150,00 euro jarduerarako azalera erabilgarriko metro koadro bakoitzeko, Erdi Aroko hirigunean, Gorbeia kalearen inguruan, Gasteiz hiribidearen inguruan, Zabalgunean, Bigarren Zabalgunean edo Zaramagan kokatutako proiektuak direlarik (II. eranskina). Diru-laguntza ezingo da izan, inolaz ere, 16.000,00 eurotik gorakoa.
  • 100,00 euro jarduerarako azalera erabilgarriko metro koadro bakoitzeko, II. eranskinean adierazten direnez bestetan kokatutako proiektuak direlarik. Diru-laguntza ezingo da izan, inolaz ere, 12.000,00 eurotik gorakoa.
 • Gasteizko udalerrian ostalaritza-enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programaren deialdia. 2017. urtea
 • Informazio-liburuxka pdf.

Azken berriak