[EUSKADI] Merkataritzaren alorrean autonomoen, enpresen eta udalerrien ekintzailetza sustatzera bideratutako 2018ko laguntza-programa

[2019KO DEIALDIA IKUSI]

Xedea

Agindu honen xedea da merkataritza-ekintzailetza bultzatzea, jarduketa hasten duenari zein handitzen duenari

Nori dago zuzenduta

1. ETEak (enpresa txiki eta ertainak)

Negozio-bolumenari dagokionez jarduera nagusia merkataritza duten enpresa ertain eta txikiek –ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne hartuta– jaso ahal izango dituzte agindu honetan araututako laguntzak.

Merkataritza-enpresa berriek 2017ko uztailaren 1etatik aurrera EJZn alta emanda egon behar dute.

2. Enpresaburu indibidual edo autonomoa

Negozio-bolumenari dagokionez jarduera nagusia merkataritza duten autonomoek eta 2017ko uztailaren 1etatik aurrera EJZn alta emanda.

Diruz lagun daitezkeen jarduketak

Merkataritza-enpresa berrien edo merkataritza-enpresak handitzeko egindako gastuak eta inbertsioak, hau da fakturatutako edo aurrekontuan sartutako zenbateko garbia, Balio Erantsiaren Zerga kenduta geratzen den balioa; gastu edo inbertsio horiek 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean eginak edo egitea aurreikusitakoak izango dira:

  • Eraketa-gastuak: erregistroa, notariotza, aholkularitza, proiektu teknikoak.
  • Abiarazteko gastuak: lokalaren alokairua, bideragarritasun-azterlanak, markak erregistratzea, irudi korporatiboaren diseinua.
  • Enpresa sortzeko eta handitzeko beharrezkoak diren aktibo finkoetako inbertsioak: instalazioen egokitasuna; altzariak eta ekipamendua erostea, informatikoa barne, eta soluzio
    teknologikoak inplementatzea, betiere beharrezkotzat jotzen bada diruz laguntzekoa den ekimena garatzeko (urte bat).
  • Garraio-elementuak.
  • Leasing kuotak: interesik edo gasturik gabe (urte bat).

Ez dira diruz laguntzekoak:

a) lursailak, eraikinak edo lokalak erostea.

b) pertsonal-gastuak.

c) negozioa mantentzeko gastu orokorrak.

d) on-lineko publizitate-gastuak edo Interneteko presentzia handitzeko edo posizionamendua hobetzeko.

Laguntzen zenbatekoa

Merkataritza-enpresei, diruz laguntzeko onartutako zenbatekoaren % 70 izango da diru-laguntza, eta gehienez 20.000 euroko diru-laguntza emango die eskabide bakoitzeko.

Epea

Eskaera-aurkezpen epean 2018ko urriaren 10ean hasiko da eta 2018ko azaroaren 10ean bukatuko da.

Informazio gehiago

     

Azken berriak