MERKATARITZA-SALTOKIAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK MEC 2020 [EUSKADI]

Helburua

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden merkataritza-saltokiak modernizatzea

Eskatzaileak 

  • ETEak (enpresa txiki eta ertainak)
  • Enpresaburu indibidual edo autonomoa
  • Merkataritza-establezimendua edo haren jabea den enpresa, eskabidea aurkeztu bat baino urtebete lehenagotik, gutxienez, merkataritza-jarduera bera egiten aritua izatea.
  • Jarduera nagusia, negozio-bolumenari dagokionez, merkataritza izatea. Araudi honetan xedatutakoaren arabera, merkataritza-jardueratzat hartuko da, xede horretarako eskuratutako salgaiak edo produktuak, bere horretan, eraldaketa-prozesu handirik gabe, merkatuaren esku jartzea, baita ekoizleek, artisauek edo industrialek berek zuzenean, kontsumorako ondasunak saltzea ere, baldin eta ondasun horiek ekoizteko, merkaturatzeko edo hirugarrenei zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan sartuko ez diren ondasunak sartuko ez diren ondasunak badira.

Prestazio ekonomikoa

Diruz lagun daitezkeen inbertsioak:

a) Lokala, altzariak eta merkataritza-jarduera garatzeko behar diren ekipamenduak eraberritu eta modernizatzeko inbertsioak, bai eta behar bezala funtzionatzeko beharrezkoak diren barneko eta kanpoko elementuak ere, egungo egoera kontuan hartuta.

Merkataritza-jarduerarekin zerikusi zuzena duten eta merkataritza-enpresa txiki eta ertainek partekatzen dituzten espazio eta elementu komunak hobetzeko eta modernizatzeko egindako jarduketak, besteak beste, hiriko merkataritza-zentro batean integratutakoak, hala nola korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko fatxada, zerbitzuak edo zentrorako sarbideak, betiere gune horiek merkataritza-establezimenduen titularrak kudeatzen baditu, jabeen erkidegoaren araubidean.

b) Salgaien, ekipo informatikoen, aplikazioen eta horien osagarrien balantza elektronikoak, baldin eta merkaturatze-prozesuetan integratuta badaude, edo enpresa-kudeaketarako badira, on-line salmenta duten webguneak sortu eta ezartzeko badira, eta saltokiaren webgunea gailu mugikorretara egokitzeko badira.

Ekipo informatikoetako inbertsioa mugatuko da, eta, gehienez ere, saltoki bakoitzeko ekipo informatiko oso bat lagunduko da diruz, bai eta periferiko mota bakoitzeko bat ere.

c) Merkataritza-jarduera baldintza higieniko-sanitarioetan garatzeko erositako aktibo finkoetan inbertitzea, COVID-19 kodeak eragindako alarma-egoera dela eta: lurruneztatzeko makinak, aireztatzeko eta airea arazteko sistemak, termometro digitala, gorputz-tenperatura neurtzeko kamerak, esterilizagailuak, alfonbra deskontaminatzaileak, etab. (Ez dira kontuan hartzen materialean egindako gastuak, hala nola komuneko maskarak, eskularruak edo batak)

Nolanahi ere, laguntzaren xede diren aktiboek zuzeneko lotura izan beharko dute merkataritza-jarduerarekin, eta merkataritza-enpresa berritzera eta modernizatzera bideratuta egon beharko dute, bai eta merkaturatze-teknikak hobetzera eta banaketa-prozesuaren kostuak murriztera ere, egungo egoera kontuan hartuta.

Saltoki bakoitzeko onartutako inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa:

– 4.000 euro, aurreko a) atalean jasotako kasuetarako.

– 900 euro, aurreko b) atalean jasotako kasuetarako.

– 900 euro, aurreko c) atalean jasotako kasuetarako.

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira, % 16koak, aurreko lehen paragrafoko a) eta b) puntuetan diruz lagun daitezkeen inbertsioetarako, eta % 30ekoak, berriz, COVID-19 arintzeko aurreikusitako inbertsioetarako (c) puntuan daude jasota). Ehuneko horiek handitu egin daitezke enpresak:

a) kalitate-ziurtagiriren bat lortu izana. 2 puntu gehiago.

b) merkataritzako eskualde- zein gremio-elkarteren batekin lotura duela egiaztatzea. 2 puntu gehiago.

c) Kudeaketa-softwarean eta/edo online salmenta duten web-orrietan inbertitzea. 2 puntu gehiago.

d) Merkataritza-sektorearekin lotutako titulu arauturen bat edo profesionaltasun-ziurtagiriren bat duten langileak izatea. 2 puntu gehiago.

e) plantillaren erdia gutxienez kontratu mugagabea izatea. 3 puntu gehiago.

f) Berdintasun Plana edo lana eta familia bateragarri egiteko Plana izatea, edo Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Lankidetza Erakundea dela aitortzea. 3 puntu gehiago.

g) Kontsumobideren Arbitraje Sistemari atxikita egotea. 2 puntu gehiago.

h) Enpresa-transmisioko programa batean parte hartu izana. 2 puntu gehiago.

i) COVID-19k eragindako alarma-egoeran itxita egon izana. 2 puntu gehiago.

Diru-laguntzaren ehunekoa ez da inola ere izango onartutako inbertsio osoaren % 40 baino handiagoa, eta emandako gehieneko diru-laguntza 9.000 eurokoa izango da establezimendu eta urte bakoitzeko.

Informazio gehiago

     

 

Azken berriak