ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZAK 2019 [GASTEIZ]

Nork

Enpresa pribatuak, haien forma juridikoa edozein delarik, merkataritza-jarduera bat egiten badute eta deialdiaren betekizunak betetzen badituzte.

Epea

2019. urtea: eskabideak aurkezteko epea ekainaren 3etik 28ra.

Diru-laguntzaren gai izan daitezkeen ekintzak eta gastuak

 • Enpresa berriek -Ekonomi Jardueren gaineko Zergan 2016ko uztailaren 1az geroztik alta emandakoak- gauzatzen dituzten proiektu eta inbertsioak.
  • Eratzeko gastuak:  erregistroa; notarioa, sozietatea eratzeko eskritura egiteko eta estatutuak idazteko; bazkide-ituna; aholkularitza; udalaren jarduera lizentzia lortzeko proiektu teknikoak.
  • Abiarazteko gastuak: proiektuaren merkatu-azterlana eta bideragarritasun-azterlana, patenteen eta marka-erregistroen eskabideak, irudi korporatiboaren eta web-orriaren diseinua,
   prototipoen diseinua eta fabrikazioa.
  • Beharrezko diren aktibo finkoko elementuetan egindako inbertsioak: diruz laguntzekoa den jarduerarako berariazko instalazio teknikoak, makineria eta proiektuarekin
   lotutako beste ekipamendu-ondasun batzuk, tresneria, altzariak, informatika-ekipoak, ibilgetu
   immateriala (jabetza industriala, informatika-aplikazioak).
 • Aurkezten diren proiektuek gutxienez diruz lagun daitekeen 5.000 euroko in-bertsioa izan beharko dute.
 • 2018ko ekainaren 1etik 2019ko ekainaren 28ra bitarteko aldiari -biak barne- dagozkion fakturak joko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat, deialdiaren kontzeptuei dagozkielarik.
 • Fakturak ordaindu izanaren egiaztagiriak aurkezteko azken eguna 2019ko abuztuaren 31n izango da.
 • Diru-laguntzaren zenbatekoa gastuen % 40 izango da gehienez, eta 8.000 euro eman ahalko dira enpresa onuradun bakoitzeko eta urteko.

Azken berriak