ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZAK 2019 [GASTEIZ]

Nork

Enpresa pribatuak, haien forma juridikoa edozein delarik, merkataritza-jarduera bat egiten badute eta deialdiaren betekizunak betetzen badituzte.

Epea

2019. urtea: eskabideak aurkezteko epea ekainaren 3etik 28ra.

Diru-laguntzaren gai izan daitezkeen ekintzak eta gastuak

 • Enpresa berriek -Ekonomi Jardueren gaineko Zergan 2016ko uztailaren 1az geroztik alta emandakoak- gauzatzen dituzten proiektu eta inbertsioak.
  • Eratzeko gastuak:  erregistroa; notarioa, sozietatea eratzeko eskritura egiteko eta estatutuak idazteko; bazkide-ituna; aholkularitza; udalaren jarduera lizentzia lortzeko proiektu teknikoak.
  • Abiarazteko gastuak: proiektuaren merkatu-azterlana eta bideragarritasun-azterlana, patenteen eta marka-erregistroen eskabideak, irudi korporatiboaren eta web-orriaren diseinua,
   prototipoen diseinua eta fabrikazioa.
  • Beharrezko diren aktibo finkoko elementuetan egindako inbertsioak: diruz laguntzekoa den jarduerarako berariazko instalazio teknikoak, makineria eta proiektuarekin
   lotutako beste ekipamendu-ondasun batzuk, tresneria, altzariak, informatika-ekipoak, ibilgetu
   immateriala (jabetza industriala, informatika-aplikazioak).
 • Aurkezten diren proiektuek gutxienez diruz lagun daitekeen 5.000 euroko in-bertsioa izan beharko dute.
 • 2018ko ekainaren 1etik 2019ko ekainaren 28ra bitarteko aldiari -biak barne- dagozkion fakturak joko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat, deialdiaren kontzeptuei dagozkielarik.
 • Fakturak ordaindu izanaren egiaztagiriak aurkezteko azken eguna 2019ko abuztuaren 31n izango da.
 • Diru-laguntzaren zenbatekoa gastuen % 40 izango da gehienez, eta 8.000 euro eman ahalko dira enpresa onuradun bakoitzeko eta urteko.

Azken berriak

Gasteizko Ekonomia Suspertzeko Plana

Gasteizko udalak laguntzak jarri ditu abian merkatariei, ostalariei eta hainbat sektore ekonomikotako enpresa txikiei laguntzeko. Planak 2,7 milioi eurotan baloratutako ekintzak ditu,...

Autonomoentzako COVID-19 laguntzak Nafarroan

Nafarroako Gobernuak zuzeneko eta aparteko bi laguntza-mota onartu ditu autonomoen taldearentzat: lehena 2.200 eurokoa da, eta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren 17....