Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak-2016

Ebazpena: BAO. 233. zk. 2016, abenduak 9. Ostirala (sakatu hemen)

Deialdi egiten duen erakundea Enplegua, Gizarte Iklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
Eskabideak aurkezteko epea Eskabideak aurkezteko epea 2016ko ekainaren 27ko 9:00etan hasi eta irailaren 15eko 13:30ean amaituko da.
Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, foru agindu honetan ezartzen diren baldintzak betez gero, norbanako enpresaburuak ere izan daitezke, edo profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere
Erakunde onuradunak Honako hauek eskuratu ahal izango dituzte atal honetan ezarritako onurak:

  • Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresek (zeinahi dela ere haien izaera juridikoa, eta banakako enpresaburuak eta profesionalak barne), profesionalek, ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek.
  • Baldintza batzuk bete behar dituzte: Ekonomia-jardueretan alta emanda egotea, 2015eko urriaren 1etik 2016ko irailaren 15a arteko epearen barruan, egun biak barne.
  • Altako ekonomia-jarduerak zuzenean egon behar da lotuta aurkezten den negozio-planarekin
  • Entitate onuraduneko pertsona sustatzaile batek gutxienez egiaztatu behar du ekonomia-jardueretan alta eman aurreko berehalako unean langabezian zegoela eta langile autonomoen araubide berezian edo haren pareko mutualitateren batean alta eman izana 2015eko urriaren 1etik 2016ko irailaren 15a arteko epean, egun biak barne.
Argibide gehiagorako BAO. 120. zk. 2016, ekainak 23. OstegunaEnplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 7160/2016 FORU AGINDUA, ekainaren 17koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 15eko 53/2016 Foru Dekretuaren I. tituluko II. atalean —«Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak»— jasotako diru-laguntzen deialdia arautzen da. Foru dekretu horren bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira.

Azken berriak