[ARABA] HURBILEKO MERKATARITZA ETA ARTISAU MERKATARITZA SUSTATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA 2016ko

Xedea

Deialdi honen xedea honako hau da: lurraldeko udalerri txikietan bertako biztanleen oinarrizko beharrizanak betetzeko eta/edo bertoko produktuak saltzeko denda txikiak kokatu daitezkeen espazioak erabilgarri izan daitezela sustatzea, eta Arabako artisauek egindako produktuak saltzeko espazioak erabilgarri izan daitezela artisau elkarteetan.

Orduradunak

  • Arabako Lurralde Historikoko lurraldeak, 1.000 biztanle baino gutxiago badituzte eta ez badaukate lehen premiako produktuak (janariak edo etxeko gauzak) erosteko eta/edo bertoko produktuak saltzeko dendarik.
  • Egoitza Araban duten irazteko xederik gabeko artisau erakundeak, Arabako edozein udalerritan artisau produktuak saltzeko lokal bat eskaini nahi dietenak beren kideei.

Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak:

Diruz lagundu daitekeen aurrekontuari aplikatzekoa zaion dirulaguntza ehunekoa % 90 izango da, eskatzaile bakoitzeko 20.000,00 euroko mugarekin.
Eskaera bat dirulaguntza jasotzeko modukoa izan dadin, dirulaguntzaren zenbatekoa gutxienez 1.500,00 euro izango da.


Aurkezteko tokia eta epea

Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean, edo deialdian ezarritako gainerako lekuetan. ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 2016ko uztailaren 29(e)ra arte (egun hori barne).

Berariazko Oinarriak: ALHAO 73. 2016eko ekainaren 29a

Azken berriak