[ARABA] ARABAKO ENPRESETAN KONTRATAZIO MUGAGABEA SUSTATZEKO LAGUNTZEN 2018KO EKITALDIRAKO DEIALDIA ONARTZEA

Xedea

Sustatzea Arabako enpresek gazteak eta luzaroko langabetuak mugagabeko kontratazioz kontrata ditzaten, hartara biztanleria aktiboaren enpleguari egonkortasuna ematen lagunduz.

Onuradunak

  • Enpresa ertain eta txikiak (EET), egoitza soziala eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan dutenak, Arabako Lurralde Historikoan lan zentro bat daukatelarik gutxienez.
  • Zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan daukaten autonomoak.
  • Lan zentroa Arabako Lurralde Historikoan duten Irabazteko xederik gabeko elkarteek eta erakundeek.
Enpresa onuradunek euren batez besteko plantillari eutsi beharko diote kontratu mugagabea egin aurreko eta ondorengo sei hilabeteetan, eta horren berri eman beharko diete diruz lagundutako kontratua duten langileei.

Laguntza mota

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: Dirulaguntza jaso ahalko da dirulaguntzaren onuradunek langabezian daudenak Arabako lan zentroetan lanaldi osoan nahiz partzialean behin betiko kontratatzeko. Kontratu horiek indarreko lanaren legedia bete beharko dute.

Lanaldi partzialeko kontratazio mugagabeetarako laguntzek lanaldiaren % 50 hartu beharko dute gutxienez.
Entitate bakoitzeko hiru kontratazio lagunduko dira diruz, ez gehiago.
Kontratuak eskatutako gutxieneko iraunaldia baino lehenago azkenduz gero, itzuli egin beharko dira emandako dirulaguntza eta dagozkion interesak.

Laguntzen zenbatekoa eta muga

Dirulaguntzak 5.000,00 €-koak izango dira, kontratu mugagabearekin kontratatutako gizon bakoitzeko, eta 6.000,00 €, kontratu mugagabearekin kontratatutako emakume bakoitzeko. Lanaldi partzialeko kontratu mugagabeen kasuan, emango den dirulaguntza kontratatutako lanaldiaren heinekoa izango da.

Aurkezteko tokia eta epea

Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean, edo deialdian ezarritako gainerako lekuetan.

Epea hasiko da iragarkia ALHAOn argitaratzen denetik hasi eta deialdirako aurrekontu baliagarria ahitu arte (2018ko urriaren 30a, beranduenez).

Azken berriak