Lanbidek laguntzak eskuratzeko deialdia egin du, autonomoen araubidean duela gutxi alta hartu duten langabeentzat

Lanbidek bi laguntza-programa kaleratu ditu enpresa-jarduera bat martxan jarri duten langabetuentzat, banako enpresari gisa nahiz ondasun-erkidego edo sozietate zibil bateko bazkide gisa.

Proiektua sendotzeko laguntzak

Programen bidez, diru-laguntzak emango zaizkie EAEn erroldatuta dauden eta 2017ko uztailaren 29tik 2018ko urriaren 4ra bitartean autonomo gisa alta hartu duten pertsonei (banako enpresari gisa nahiz ondasun-erkidegoetako edo sozietate zibiletako bazkide gisa), Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta hartu zuten egunean langabezia-egoeran (eta Lanbiden izena emanda) bazeuden.

Deialdiaren bidez, diru-laguntzak jaso ahal izango dira sortu berri den enpresa bat sustatzeko, martxan jartzeko eta kudeatzeko gastu jakin batzuentzat, enpresa-proiektua finkatzeko beharrezkoak badira. Honako gastu hauek dira, hain zuzen:

  1. a) Langile Autonomoen Araubide Berezian norbere konturako langile gisa egin beharreko kotizazio-ordainketari lotutako kuotak edo, hala badagokio, Gizarte Segurantzaren edo nahitaezko Mutualitate profesionalen kuotak.
  2. b) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate- eta merchandising-kanpainak, establezimenduen eta ibilgailuen errotulazioa, errotuluetako argiteria eta diseinua.
  3. c) Webguneen eta sare sozialen diseinua, iragarki-bandak beste enpresa baten web-orrian, web-orrien mantentze-kuotak, webgunean pluginak txertatzeko gastuak, eta Facebooken sustatzeko zerbitzuen kostua.
  4. d) Aholkularitza (zerga, lan, kontabilitate, zuzenbide eta administrazio arlokoa, liburu-eramailetzaren inguruko negozioaren kudeaketa, eguneroko zerga- eta kontabilitate-betebeharrak, lan-arriskuei buruzkoa, erakusleihoaren aldaketak eta hobekuntzak) eta coaching-gastuak.
  5. e) Pertsona ekintzaileak burututako prestakuntza-ikastaroak, enpresaren abiarazte-urratsekin eta funtzionamenduarekin zuzeneko lotura dutenak, diruz lagundutako epean zehar egiten baditu.
  6. f) Negoziorako lokalen alokairua, betiere familia-etxebizitza baten edo beste enpresa batekin partekatutako eremu baten barnean ez badaude, lokalaren alokatzailearekin odolkidetasuneko edo kidetasuneko 2. mailara arteko ahaidetasun-harremanik ez badago, edo alokatzaile gisa jarduten duen pertsona fisikoaren edo juridikoaren bazkide edo partaide ez bada.

Diru-laguntza hori 2.500 eurokoa izango da pertsona onuradun bakoitzeko. Zenbatekoa % 15 handituko da, eskaera aurkeztu den unean pertsona sustatzaileak 18 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago baditu, eta beste % 15 emakumea bada. Ondasun Erkidegoak edo Sozietate Zibilak osatzen dituzten bazkideen kasuan, diru-sarrerak ez du, inola ere, 6.000 euroko zenbatekoa gaindituko bazkide guztien artean.

Proiektua finkatzeko laguntzak

Diru-laguntza hori 2018ko urtarrilaren 1etik eskaera-egunera arte egindako inbertsioentzat izango da, honako kontzeptu hauek direla eta: eraikuntzak (lokalen erosketa salbu), makineria, instalazioak, tresneria, altzariak, ekipamendu informatikoak eta softwarea, jarduerari lotutako garraio-elementuak (kasu batzuetan bakarrik), frankizia-kontratuak edo eskualdatze-eskubideak.

Pertsona onuradunak aurreko paragrafoan adierazi diren eta diru-laguntzak jaso ditzaketen 5.000 eurotik gorako inbertsioak egin beharko ditu Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta eman aurreko hiru hilabeteen eta ondorengo hiru hilabeteen artean. Dena den, 2018ko urtarrilaren 1etik eskaera- egunera arte egindako inbertsioek bakarrik jaso ahal izango dituzte diru-laguntzak.

Diru-laguntza 3.500 eurokoa izango da pertsona onuradun bakoitzeko. Zenbatekoa % 15 handituko da, eskaera aurkeztu den unean pertsona sustatzaileak 18 urte baino gehiago eta 30 urte baino gutxiago baditu, eta beste % 15 emakumea bada. Ondasun Erkidegoak edo Sozietate Zibilak osatzen dituzten bazkideen kasuan, diru-sarrerak ez du, inola ere, 10.000 euroko zenbatekoa gaindituko bazkide guztien artean.

Bi laguntza horiek bateraezinak izango dira beste Administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek emandako diru-laguntzekin, laguntzekin edo diru-sarrerekin, horien helburua autoenplegua sustatzea denean, langabezia-prestazioaren kapitalizazioa salbu.

Azken berriak

Gasteizko Ekonomia Suspertzeko Plana

Gasteizko udalak laguntzak jarri ditu abian merkatariei, ostalariei eta hainbat sektore ekonomikotako enpresa txikiei laguntzeko. Planak 2,7 milioi eurotan baloratutako ekintzak ditu,...

Autonomoentzako COVID-19 laguntzak Nafarroan

Nafarroako Gobernuak zuzeneko eta aparteko bi laguntza-mota onartu ditu autonomoen taldearentzat: lehena 2.200 eurokoa da, eta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren 17....