Eusko Jaurlaritzak 13 milioi euro bideratuko ditu 3.000 gazte errelebo-kontratuen eta Lehen Aukera programaren bitartez enplegatzea sustatzeko.

Krisiak gogorren kolpatu dituen kolektiboetako baten ikasle-bizitzatik lan-bizitzarako jauzia errazteko, Eusko Jaurlaritzak 30 urte baino gutxiagoko eta lanbide-heziketa, unibertsitate-mailako edo ziurtagiri-profesionala prestakuntza jasotako gazteentzat laguntza-programa bat jarri zuen abian 2014an, titulazioari loturiko lehen lan-esperientzia izan zezaten kontratu mugagabe edo praktika-kontratu baten bidez.

Bi urte geroago, Lehen Aukera programa bitarteko baliagarri sendoa bihurtu da, gazteak lan-merkatuan sartzea errazteari dagokionez; horrenbestez, 2016ko deialdian, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 7,5 milioi euro bideratuko ditu programa horretara (2015ean baino 2,5 milioi gehiago), eta 1.900 kontratu finantzatzeko aukera emango du, gutxienez sei hilabeterako. Gobernu Kontseiluak pasa den asteartean onartu zuen laguntza-lerro hori.

Enpresa pribatuak, banakako enpresaburuak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak, elkarteak eta fundazioak, horiak guztiak izan ahalko dira Lehen Aukera programaren diru-laguntzen onuradun.

Enpresei zuzendutako hobaria eskatutako titulazioaren arabera finkatuko da; 2.800 euro gordinetik (erdi-mailako heziketa-zikloak eta profesionaltasun-ziurtagiriak) 4.500 euro gordin artera (maila handiagoko kualifikazio akademikoen kasuan). Kopuru horiek % 10 haziko dira, baldin eta praktika-kontratuak hamabi hiletik gorako iraupena badu.

 

Titulu akademikoa

Praktika-kontratuagatiko diru-laguntza

Kontratu mugagabeagatiko diru-laguntza

Goi-mailako titulua eta unibertsitateko graduak

4.500,00 €

7.600,00 €

Erdi-mailako tituluak

3.800,00 €

6.700,00 €

Goi-mailako heziketa-zikloak (LH II)

3.250,00 €

5.900,00 €

Erdi-mailako heziketa-zikloak (LH I) eta Profesionaltasun-ziurtagiriak

2.800,00 €

5.200,00 €

Bestalde, langileak, gutxienez, 18.000 euroko urteko soldata gordina jasoko du (aparteko ordainsariak barne), goi-mailako tituluduna edota unibertsitateko graduduna bada, eta 11.200 eurokoa, berriz, erdi-mailako heziketa-zikloko tituluduna eta profesionaltasun-ziurtagiriduna bada.

Titulu akademikoa

Urteko gutxieneko ordainketa garbia (aparteko pagak barne)

Goi-mailako titulua eta unibertsitateko graduak

18.000,00 €

Erdi-mailako tituluak

15.200,00 €

Goi-mailako heziketa-zikloak (LH II)

13.000,00 €

Erdi-mailako heziketa-zikloak (LH I) eta Profesionaltasun-ziurtagiriak

11.200,00 €

Kontratazioek enplegu sorrera garbia eragin beharko dute, betiere langile berria lanean hasi aurreko sei hilabeteetan enpresak batez beste zuen langile kopurua erreferentziatzat hartuta.

Errelebo-kontratua

Erretiro partziala hartzen duen langilearen ordez 30 urtetik beherako bat kontratatzea da Eusko Jaurlaritzak pasa den asteartean enpleguaren alde onarturiko neurrietarik bat, eta Euskadiko Hiruko Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak 2015eko urtarrilean langile-taldeak gaztetzeko akordioaren eraginez aplikatuko da.

Lanbideren laguntza-deialdiak, gazteak errelebo-kontratuaren bidez kontratatzea bultzatzekoak, 5,5 milioi euroko finantzaketa izango du, eta, ondorioz, aukera emango du kontratu mota horren bidez, gutxienez, 900 gazte kontratatzeko.

Errelebo-kontratua enplegu-bulegoetan –Euskadin, Lanbiden– izena emandako langabeekin baizik ezin daiteke egin, edo langabezia-egoeran geratu daitezkeenekin, enpresa batean aldi baterako kontratua duten langileak badira. Laguntzak eskuratzeko, enpresek langilearen egonkortasuna bermatu behar dute, eta kontratua suntsituz gero edo autonomia-erkidegotik lekualdatuz gero, enpresak ez badu langile hori beste langile berri batekin ordezten, jasotako laguntzak itzuli beharko ditu.

Era berean, enpresek langile finkoen kopuruari eutsi egin beharko diote kontratazioak egin edo diruz lagundutako aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtu ondorengo 20 hiletan.

Kontziliazioa

Familia- eta lan-bizitza bateragarri egiteari buruzko 177/2010 Dekretuak, ekainaren 29koak, zehaztutako laugarren laguntza-lerro hori –gainerako hirurak urtarrilean onartu ziren, 32,57 milioi euroko aurrekontuarekin– baliatuko du Lanbidek honako hauek diruz laguntzeko: seme-alabak eta mendekotasun edo osasun-larrialdi handiko egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten besteren konturako langileak edo langile-bazkideak edo kooperatiba-sozietateetako langile-bazkideak ordezteko langabeak kontratatzen dituzten enpresak. Hala, familia- eta lan-bizitza bateragarri egiteko aurreikusitako lau laguntza-lerroen abiarazpena beteko da.

 

Azken berriak