Alarma-egoera: enpresa eta negozioetan eragina duten neurri nagusiak

2020ko martxoaren 14an argitaratu eta indarrean jarri zen 463/2020 Errege Dekretua, COVID-19a dela-eta sortutako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu zuena.

Alarma-egoera horrek nazio-lurralde osoan izango du eragina eta hasiera batean 15 egun naturaleko iraupena izango du.

Hona hemen enpresetan eragina izan dezaketen neurriak:

1. Zirkulatzeko askatasuna mugatzea (7. artikulua)

 • Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, honako kasu hauetan bakarrik zirkulatu ahal izango dute herritarrek erabilera publikoko bideetatik:
  • Elikagaiak, farmaziako produktuak eta premia bizikoak erosteko.
  • Osasun-zentroetara joateko.
  • Langileak, profesionalak eta enpresariak lantokira joateko.
  • Ohiko bizitokira itzultzeko.
  • Adinekoak, adin txikikoak, mendeko pertsonak, desgaitasuna dutenak edo bereziki ahulak zaindu eta haiei laguntzeko.
  • Finantza-erakundeetara joateko.
  • Ezinbesteko edo premia larriko kasuetan.
  • Behar bezala justifikatutako antzeko beste edozein kasutan. Herritarrak banaka jardungo du kasu horietan, salbu eta desgaitasuna duen pertsonari lagundu behar badio edo beste norbaitekin joatea justifikatzen badu.
 • Ibilgailu partikularra erabiltzea onartzen da, aurreko atalean azaldutako jarduerak betetzeko edo gasolindegi edo zerbitzuguneetan gasolina hartzeko.

2. Merkataritza-jardueraren arloko babes-neurriak (10. artikulua)

 • Txikizkako lokalak eta establezimenduak itxi egingo dira jendearentzat, salbu eta honako hauek: elikagaiak, edariak eta premia biziko produktu eta ondasunak saltzen dituztenak, farmaziak, establezimendu medikoak, optikak, produktu ortopedikoak eta higienikoak saltzen dituztenak, ileapaindegiak (etxez etxeko zerbitzua bakarrik), prentsa eta paper-gauzak saltzen dituztenak, ibilgailuentzako erregaia saltzen dutenak, estankoak, teknologia- eta telekomunikazio-ekipamenduak saltzen dituztenak, lagun egiteko animalientzako elikagaiak saltzen dituztenak, Internet, telefono eta posta bidezko merkataritzan dihardutenak, tindategiak eta garbitegiak.
 • Elikagaiak eta premia biziko produktuak erosteko behar duten denbora besterik ez dute emango kontsumitzaileek ireki daitezkeen merkataritza-establezimendu horietan, eta ezin izango dituzte produktuak establezimenduan bertan kontsumitu.
 • Nolanahi ere, jende-pilaketak saihestuko dira eta kontsumitzaileek zein establezimenduetako langileek elkarrengandik gutxienez metro bateko distantzia gordetzen dutela bermatuko da, kutsatzeak eragozteko.
 • Ezin izango dira publikoarentzat ireki museoak, artxibategiak, liburutegiak, monumentuak, ikuskizun publikoak eskaintzen dituzten lokalak eta establezimenduak eta Errege Dekretuaren eranskinean adierazitako kirol- eta aisia-jarduerak eskaintzen dituztenak.
 • Bertan behera geratuko dira ostalaritza- eta jatetxe-arloko jarduerak. Etxerako zerbitzuari bakarrik eutsi ahal izango diote horiek.

3. Garraio-arloko neurriak (14. artikulua)

Bidaiarien garraio publikoko zerbitzuetan, garraio-operadoreek gutxienez % 50 murriztuko dute ohiko eragiketa-eskaintza.

Aldiriko trenbide-zerbitzuek eutsi egingo diote ohiko eskaintzari.

Txartelak eserleku edo kabina bat hartzeko eskubidea ematen duten zerbitzuetan, garraio-operadoreek edo txartelak saltzeko kanalek eskuragarri duten gehieneko leku-kopuruaren heren bat bakarrik jarri ahal izango dute salgai, bidaiariak elkarregandik behar besteko distantzian daudela bermatzeko.

4. Elikagai-hornidura bermatzeko neurriak (15. artikulua)

Agintaritza eskudunek beharrezko neurriak hartuko dituzte elikagai-hornidura bermatzeko.

5. Prozesu- eta administrazio-epeak eta preskripzio- eta iraungitze-epeak bertan behera uztea (2., 3. eta 4. Xedapen Gehigarriak)

 • Prozesu-legeetan aurreikusitako terminoak bertan behera utzi eta epeak eten egingo dira jurisdikzio-ordena eta administrazio-epe guztietarako. Epe horien zenbaketa abian jarriko da berriro Errege Dekretu honek edo horren luzapenek indarra galtzen dutenean.
 • Egintza eta eskubide guztien preskripzio- eta iraungitze-epeak eten egingo dira alarma-egoera eta horren luzapenak indarrean dauden bitartean.

6. Administrazio Publikoetako agintaritza eskudunek hartutako neurriak berrestea (1. Azken Xedapena)

COVID-19a dela-eta, berretsi egiten dira alarma-egoeraren babespean autonomia-erkidegoetako eta toki-erakundeetako agintaritza eskudunek hartutako xedapen eta neurri guztiak.

 

 

Azken berriak