2.050.000 euro bideratu ditu MEC-2019 programak saltokiak modernizatzen laguntzek

 

 

Saltokiak Modernizatzen Laguntzeko Programaren (MEC) helburua da bultzada bat ematea euskal saltokiak eraberritzeko eta haien kudeaketa-baliabideak eta azpiegiturak hobetzeko. Ekitaldi honetan, bere aurrekontuak 2.050.000 euro bideratu ditu helburu hori lortzeko laguntza-lerro desberdinetarako.

Laguntza horiek itzultzeko ez diren subentziotzat hartuko dira eta inbertsio burutuak eta ordainduak finantzatzeko izango dira.

 

 

Ondoko kategoria hauek izango dira subentzionagarriak:

a) Lokala, altzariak eta ekipamenduak eraberritu eta modernizatzeko inbertsioak, merkataritza-jarduera eta dagozkion elementuak, barrukoak nahiz kanpokoak, garatzeko beharrezkoak. Aktiboetan egindako inbertsioak subentzionatu ahal izango dira, merkataritza-jarduerari elementu berritzaile bat, balio erantsia edo nortasun berezi bat emango diotenak, Merkataritzaren Gida Planarekin bat etorriz.

b) Balantza elektronikoak, ekipo informatikoak, beren aplikazioak eta osagarriak, baldin eta merkaturatzeko prozesuan sartzen badira edo enpresa-kudeaketarako badira. Ekipo informatikoetako inbertsioa mugatu egingo da, eta saltoki bakoitzeko ekipo informatiko osatu bat subentzionatuko da gehienez. Inoiz ere ez dira subentzioaren xede izango telefono mugikorrak ez eta web-orrien sorkuntza, garapena eta/edo ezarpena ere. Subentzionagarritzat hartuko da saltokiaren web-orria dispositibo mugikorretara egokitzea.

Inbertsioak eskaera egiteko garaian egin eta barneratu behar dira enpresaren aktiboan. Beraz, eskaerarekin batera aurkeztu behar dira ordainagiriak.

Interesatuek hilabete bateko epea dute eskaerak aurkezteko, buletinean argitaratu ondorengo egunetik hasita. Eskaerak modu telematikoan egingo dira Euskadi.eus webgunean.

Informazio gehiago

Azken berriak