COVID-19 LIKIDEZIA-MAILEGUAK NAFARROAN

Koronabirusak eragindako krisiak kinka larrian utzi ditu autonomoak eta Enpresa Txiki eta Ertainak (ETE), eta zenbait erakundek berehala esku hartu dute egoerari aurre egiteko; besteak beste, Nafarroako Garapen Sozietateak (SODENAk). Izan ere, diru-sarreren iturria erabat itxita daukate autonomoek eta ETE-ek, baina zenbait gastu finko ordaintzen jarraitu behar dutenez, likidezia-arazo larriak dituzte.

Sonagar SGR eta Elkargi SGR erakundeekin batera, mailegu-lerro berezi bat jarri du martxan SODENAk, Nafarroako finantza-erakunde nagusiak (LABORAL Kutxa, esate baterako) partaide dituela. Sei hilabeteko likidezia-premiak eta egitura-gastuak finantzatzea da lerro horren helburua:

 • Pertsonal-gastuak
 • Zergak
 • Kanpoko lanak, hornidurak eta zerbitzuak
 • Finantza-gastuak
 • Epe luzeko maileguen kuotak

Bost urtera arteko mailegua da lerro horren tresna nagusia, eta beste aukera hau ere eskaintzen du: urtebeteko gabealdia. Interesak bakarrik ordaintzen dira gabealdian; hori dela eta, oso txikia izaten da kuota, eta gutxitu egiten da mailegua eskatu duen negozioko gastuen atala.

Hauek dira maileguaren gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak:

– 5.000 eta 50.000 euro bitarte, pertsona fisikoentzat (autonomoak)

– 5.000 eta 1.000.000 euro bitarte, pertsona juridikoentzat (enpresak)

Hona maileguaren gainerako baldintzak:

 • Irekiera-komisioa: % 0
 • Amortizazio- eta kitapen-komisioa: % 0
 • Interes-tasa: Eur + % 0,50 (tasarik txikiena, % 0,50)
 • Abalaren aztertze-komisioa % 0,25
 • Abalaren urteko komisioa: % 0
 • EBBrako kapital-ekarpena: zenbatekoaren % 2 (erreklama daiteke eragiketa amaitzean)

Finantza-erakundeak berak egingo du eskaeraren izapidea; horretarako, zure negozioari buruzko zenbait dokumentazio bidali behar diozu:

Zer dokumentazio aurkeztu behar du autonomo batek?

Honako hauek:

– NANaren fotokopia

– 2017ko eta 2018ko errenta-aitorpenak, eta 2019ko ustiapen-kontua

– Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa egunean izatearen ziurtagiria

– Nafarroako Foru Ogasunaren ziurtagiria, alta eman duzun JEZaren epigrafea ageri dena

Bestalde, dokumentazio hau emango dizute, zuk sinatzeko edo betetzeko:

– Ondasunen eta bankarekiko zorpetzearen aitorpena

– Zuritzearen aurkako prebentzio-dokumentazioa

– CIRBEren informazioa jasotzeko baimena

– Minimisen aitorpena

– Eragiketa-eskaria /COVID-19aren eraginaren gaineko egiaztagiria

Premiaren justifikazio-txostena, non zenbatekoa zehaztu behar baita, sei hilabeteko egitura-gastuak oinarri hartuta, eta murriztu likidezia-premia gutxitzen duten faktoreetan (EEEak, ABEEak, zerga-ordainketa geroratzea eta abar)

Zer dokumentazio aurkeztu behar du enpresa batek?

Honako hauek:

– Ordezkariaren NANaren fotokopia

– Identifikazio fiskaleko txartela, eskatzailearen ahalordea eta administratzailearen edo ahaldunaren NANa

– 2017ko eta 2018ko sozietate-zergak

– 2019ko finantza-gastuak

– Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa egunean izatea

– Nafarroako Foru Ogasunaren ziurtagiria, alta eman duzun JEZaren epigrafea ageri dena

    – Jardueraren txostena (EBBko bazkide ez bazara)

Bestalde, dokumentazio hau emango dizute, zuk sinatzeko edo betetzeko:

– Banka-poolaren deskribapena (negozioak zer erakunderekin egin ohi duen lan)

– Zuritzearen aurkako prebentzio-dokumentazioa

– CIRBEren informazioa jasotzeko baimena

– Minimisen aitorpena

– Eragiketa-eskaria /COVID-19aren eraginaren gaineko egiaztagiria

Premiaren justifikazio-txostena, non zenbatekoa zehaztu behar baita, sei hilabeteko egitura-gastuak oinarri hartuta, eta murriztu likidezia-premia gutxitzen duten faktoreetan (EEEak, ABEEak, zerga-ordainketa geroratzea eta abar).

Nola eskatu behar da?

Lehenago ere azaldu dugunez, finantza-erakundeak arduratzen dira maileguaren izapideak egiteaz Sonagar SGR-n eta Elkargi SGR-n. Informazio gehiago edo finantziazioa eskatzeko, jo zure LABORAL Kutxako bulegora edo jarri harremanetan zure gestorearekin.

Azken berriak

Kit Digital laguntzak

Gaur irekitzen da Kit Digital laguntza eskatezeko epea enpresa txiki-ertaineentzat (10 eta 50 enplegatu arteko enpresak). Gainerako bi deialdiak, II....