GOBERNUAREN LAGUNTZA BERRIAK JASOTZEKO ESKAKIZUNAK

Gobernuak 11.000 milioi euroko erreskate-plan bat onartu du, pandemiaren ondorioak arintzeko. Kopuru horretatik 7.000 milioi erabiliko dira COVID-19aren ondorioek gehien kaltetu dituzten autonomoei eta enpresariei zuzeneko laguntzak emateko. Sektore kaltetuenak, besteak beste, ostalaritza, turismoa eta merkataritza izan dira.

Horrez gain, 3.000 milioi euro gehiago erabiliko dira Kreditu Ofizialeko Institutuak bermatutako maileguetan eman diren 120.000 milioi euroak berriz egituratzeko; eta 1.000 milioi euroko partida bat enpresak berriz kapitalizatzeko.

Enpresek honako baldintza hauek bete beharko dituzte, diru-laguntzak jaso ahal izateko:

 • Eskaera egiteko unean konkurtsoan ez egotea eta jarduera inoiz eten ez izana.
 • Zergak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.
 • Dibidendurik ez banatzea eta zuzendaritza-taldeko soldatak bi urtez ez handitzea.
 • Jarduera 2022ko ekaina arte egiten jarraitzea.

Artikulu honetan 5/2021 Errege lege-dekretuak jasotako lehengo bi neurriak sakonago aztertuko ditugu, autonomoek eta enpresa txikiek aukera handiagoa baitute laguntza horiek eskuratzeko.

1. 7.000 milioi euroko lerroa, autonomoei eta enpresei zuzeneko laguntzak emateko

Autonomoei eta enpresei zuzendutako zuzeneko laguntzak emateko 7.000 milioi euroko lerroa onartu da, autonomia-erkidegoko agintariek zuzeneko laguntzak emateko pandemiak gehien kaltetu dituen sektoreetako autonomoei eta enpresei, baldin eta haien diru-sarrerak gutxienez % 30 jaitsi badira, 2019koekin alderatuta.

Enpresek edo enpresariek ezin izango dituzte diru-laguntza horiek jaso, baldin eta 2019ko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean emaitza garbi negatiboa deklaratu badute, zehazki, jarduera ekonomikoak zehazteko zuzeneko zenbatespen-metodoa aplikatu zaien jarduera ekonomikoengatiko emaitza negatiboa deklaratu badute, edo, hala dagokionean, sozietateen gaineko zergaren oinarria negatiboa izan bada.

Diru-laguntza berriak xede zehatzak betetzeko ematen dira, hau da, enpresek 2020ko martxotik hartu dituzten zorrak ordaintzeko: esaterako, hornitzaileei ordaintzeko, hornigaiak, soldatak edota alokairuak ordaintzeko edo zor finantzarioa murrizteko.

Autonomoek eta enpresek zorra ordaintzeko eta hornitzaileei eta bestelako hartzekodunei, finantzarioei eta ez-finantzarioei ordaintzeko erabili beharko dituzte diru-laguntzak, bai eta izandako kostu finkoak ordaintzeko ere, betiere baldin eta kostu horiek 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu badira, eta errege lege-dekretu hori indarrean jarri baino lehenagoko kontratuetakoak badira. Lehenik eta behin, hornitzaileei ordaindu beharko diete, antzinatasunaren arabera; eta, hala dagokionean, banku-zorraren nominala murriztuko da. Azken horretan lehentasuna eman beharko zaio berme publikoko zorren nominala murrizteari.

Honako hauek dira laguntza horien balizko hartzaileak: ostalaritza- eta jatetxe-sektoreko enpresa eta autonomo guztiak, 2/2021 Errege Lege-dekretuak jasotako luzaturiko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetan sar daitezkeen sektoreak eta pandemiak bereziki eragindako beste batzuk, hala nola, merkataritzari eta ostalaritzari lotutako manufaktura-industriaren jarduerak, handizkako merkataritza eta txikizkako merkataritza, garraiorako sektore lagungarriak, aeronautikako mantentze-lanak eta kulturari eta kirol-jarduerei lotutako jarduerak. Diru-laguntzek Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionaleko ia ehun jarduera babestea dute xede.

Honako hauek dira jarduera babestuak:

Ekoizpena eta fabrikazioa

 • Burdin mineralak erauztea.
 • Izozkiak egitea.
 • Kafea, tea eta infusioak egitea.
 • Edari alkoholdunak destilatzea, arteztea eta nahastea.
 • Sagardoa eta edari hartzituak frutaz egitea.
 • Kanpoko beste jantzi batzuk egitea.
 • Beste jantzi batzuk eta osagarriak egitea.
 • Larrugintzako gaien fabrikazioa.
 • Puntuko beste jantzi batzuk egitea.
 • Arte grafikoak eta lotutako zerbitzuak.
 • Inprimaketako eta arte grafikoetako beste jarduera batzuk.
 • Euskarriak aurreinprimatzeko eta prestatzeko zerbitzuak.
 • Koadernaketa eta lotutako zerbitzuak.
 • Euskarri grabatuen erreprodukzioa.
 • Lehergaiak egitea.
 • Metal preziatuak ekoiztea.
 • Optikako tresnak eta ekipo fotografikoak fabrikatzea.
 • Zuntz optikoko kableak fabrikatzea.
 • Bitxigintzako gaiak eta antzeko gaiak fabrikatzea.
 • Imitaziozko bitxiak eta antzeko gaiak fabrikatzea.
 • Konponketa eta mantentze aeronautikoa eta espaziala.
 • Lurrunez eta aire girotuz hornitzea.

Merkataritza

 • Ehunen, jantzien, larrugintzaren, oinetakoen eta larruaren merkataritzako bitartekariak.
 • Elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritzako bitartekariak.
 • Larruen handizkako merkataritza.
 • Edarien handizkako merkataritza.
 • Azukrearen, txokolatearen eta gozokien handizkako merkataritza.
 • Kafearen, tearen, kakaoaren eta espezien handizkako merkataritza.
 • Arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako merkataritza.
 • Elikagaien, edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza ez-espezializatua.
 • Portzelanaren, beirateriaren eta garbigaien handizkako merkataritza.
 • Erlojugintzako eta bitxigintzako gaien handizkako merkataritza.
 • Espezializatu gabeko establezimenduetako txikizkako bestelako merkataritza.
 • Ogiaren eta okintzako, gozogintzako eta pastelgintzako produktuen txikizkako merkataritza.
 • Edarien txikizkako merkataritza.
 • Ordenagailuen, ekipo periferikoen eta programa informatikoen txikizkako merkataritza.
 • Establezimendu espezializatuetako ehunen txikizkako merkataritza.
 • Egunkarien eta papergintzako artikuluen txikizkako merkataritza.
 • Jantzien txikizkako merkataritza.
 • Oinetakoen eta larruzko artikuluen txikizkako merkataritza.
 • Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen txikizkako merkataritza.
 • Postuetan eta azoka txikietan ehunen, jantzien eta oinetakoen txikizkako merkataritza.
 • Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza postuetan eta azoka txikietan.
 • Txikizkako beste merkataritza mota batzuk.

Garraioa

 • Bidaiarien hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa.
 • Taxi bidezko garraioa.
 • Bidaiarien lurreko garraio motak b.i.s.g.
 • Bidaiarien itsas garraioa.
 • Bidaiarien garraioa barneko bide nabigagarrietatik.
 • Bidaiarien aireko garraioa.
 • Lurreko garraioari lotutako jarduerak.
 • Itsas garraioari eta barruko bide nabigagarriei lotutako jarduerak.
 • Aireko garraioari lotutako jarduerak.

Turismoa eta ostalaritza

 • Hotelak eta antzeko ostatuak.
 • Turismo-ostatuak eta egonaldi laburreko beste ostatu batzuk.
 • Kanpinak eta karabanentzako aparkalekuak.
 • Beste ostatu batzuk.
 • Jatetxeak eta janari-postuak.
 • Ekitaldietarako prestatutako janariak hornitzea.
 • Beste janari-zerbitzu batzuk.
 • Edari-establezimenduak.

Beste sektore batzuk

 • Egunkariak editatzea.
 • Zinema-emanaldiko jarduerak.
 • Argazkigintzako jarduerak.
 • Automobilen eta ibilgailu motordun arinen alokairua.
 • Kamioien alokairua.
 • Aisialdiko eta kiroletako artikuluen alokairua.
 • Bideo- eta disko-zintak alokatzea.
 • Beste gauza pertsonal batzuen eta etxean erabiltzeko gaien alokairua.
 • Bulegoko makinen eta ekipoen alokairua, ordenagailuak barne.
 • Nabigazio-bitartekoen alokairua.
 • Aireko garraiobideen alokairua.
 • Beste makina, ekipo eta ondasun ukigarri batzuen alokairua b.i.s.g.
 • Bidaia-agentzien jarduerak.
 • Turismo-operadoreen jarduerak.
 • Beste erreserba-zerbitzu batzuk eta horiei lotutako jarduerak.
 • Fotokopiak egiteko, dokumentuak prestatzeko eta bulegoko beste jarduera espezializatu batzuk egiteko jarduerak.
 • Konbentzioak eta erakustazokak antolatzea.
 • Enpresei laguntzeko beste jarduera batzuk.
 • Arte eszenikoak.
 • Arte eszenikoen jarduera osagarriak.
 • Ikuskizun-aretoen kudeaketa.
 • Museoen kudeaketa.
 • Leku eta eraikin historikoen kudeaketa.
 • Lorategi botanikoen, parke zoologikoen eta natura-erreserben jarduerak.
 • Ausazko jokoen eta apustuen jarduerak.
 • Kirol-instalazioen kudeaketa.
 • Gimnasioen jarduerak.
 • Beste kirol-jarduera batzuk.
 • Jolas-parkeen eta parke tematikoen jarduerak.
 • Beste jolas- eta entretenimendu-jarduera batzuk.
 • Oinetakoak eta larruzko gaiak konpontzea.
 • Erlojuak eta bitxiak konpontzea.
 • Ehunezko eta larruzko jantziak garbitzea.
 • Mantentze fisikoko jarduerak.

Autonomo eta enpresa bideragarriak izango dira laguntzen onuradun, baldin eta 2020ko diru-sarrerek % 30eko beherakada izan badute aurreko urtearekin alderatuta.

Gehienez ere 10 langile dituzten mikroenpresen eta autonomoen diru-sarreren beherakada gehigarriaren % 40raino estaliko dute diru-laguntzek; eta % 20, gainerako enpresen kasuan. Zergak zenbatespen objektiboko erregimenean ordaintzen dituzten autonomoei 3.000 euroko kopuru finkoa emango zaie; eta gainerakoei, 4.000 eta 200.000 euro bitartekoa.

Zergak moduluen araubidean ordaintzen dituzten autonomoei 3.000 euroko edo hortik gorako laguntzak eskainiko zaizkie; eta pandemian fakturazio-galera handiagoak izan dituzten enpresei 200.000 eurorainokoak emango zaizkie. MikroETE-en eta autonomoen diru-sarreren beherakadaren % 40rainokoak izango dira dirulaguntzak; eta % 20rainokoak, gainerako enpresen kasuan. Zergak zenbatespen objektiboko erregimenean ordaintzen dituzten autonomoei 3.000 euroko kopuru finkoa emango zaie; eta gainerako enpresei, 4.000 eta 200.000 euro bitartekoa.
Fakturazioak gutxienez % 30eko jaitsiera izan behar du, diru-laguntzak jaso ahal izateko, betiere 2019an emaitza garbi positiboa lortu bada. Autonomoei eta gehienez ere hamar langilerainoko mikroETE-ei diru-sarreren % 30eko lehen beherakada ez zaie estaliko. Eta % 30 horretatik gora, diru-sarreren beherakadaren % 40raino soilik estaliko zaie. Gainerakoen kasuan, ordea, diru-sarreren % 30eko lehen beherakadaren % 20 baino ez da estaliko. Bestela esanda, diru-sarreren galera handienentzat pentsatuta daude; hortaz, txikiagoa da diru-laguntzen inpaktua.

2. COVIDaren ondoriozko zor finantzarioa berregituratzeko diru-laguntzak

Bigarren jarduketa-ardatz honetan sartzen dira berme publikoa duten maileguak babesteko eta malgutzeko hainbat neurri; horrek aukera emango du bankuek eta bezeroek hitzartzen dituzten birfinantziazio- eta berregituratze-prozesuetan Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI) sartzeko, eta, aldi berean, finantza-egonkortasuna ere babestuko du.

Bestalde, Estatuaren abala duen finantza-zorra berregituratzeko lerro berri bat sortu da, zehazki, 3.000 milioi eurokoa, eta aurreko ardatza indartuko du.

Kreditu Ofizialeko Institutuaren 2020ko berme-lerroen bitartez, 121.000 milioi eurotik gorako finantziazioa bideratu da, autonomoei eta enpresei zuzendua. Gaur onartu duten arau horren arabera, KOIren bermea duten maileguak eskatzeko epea abenduaren 31ra arte luzatu da.

Azaroan jada hartu ziren zor horiek ordaintzen laguntzeko dira neurri hauek: printzipalaren gabealdia bi urtera arte handitzea, eta maileguak itzultzeko epea zortzi urtera arte.

Finantza-erakundeak bezeroari buruz egiten duen azterketan oinarrituta, neurriak adostu ahal izango dira, lehenik eta behin, abal publikoa duten maileguen epemuga beste aldi batez luzatzeko; eta bigarrenik, abal publikoa duten maileguak partaidetza-mailegu bihurtzeko. Bigarren neurri horrek enpresa onuradunen baliabide propioak indartuko ditu, mailegu horiek kapitalaren tratamendu baliokidea izango baitute merkataritza-ondorioetarako.

Arlo horretan, azken baliabideko neurri gisa, zuzeneko laguntzak eman ahalko dira pandemialdian eskatutako berme publikodun finantziazioa murrizteko.

Laguntzak hautagarritasun-irizpideak betetzen dituzten enpresei eman ahal izango zaizkie. Irizpide horiek Ministro Kontseiluaren geroagoko akordio baten bidez finkatuko dira, bezeroek finantza-erakundeekin adostutako birnegoziazio-prozesu baten barruan, eta maileguaren murrizketaren zati proportzionala euren gain hartuko dute.

Neurri horiek artikulatzeko, Jardunbide Egokien Kode bat onartuko da, eta finantza-erakundeak eta beste erakunde batzuk borondatez atxiki ahalko zaizkio. Hipoteka-eremuan dagoenaren antzekoa izango da, eta bankuek kaudimen-arazo zehatzak dituzten enpresa bideragarriei laguntzeko jardun koordinatua eta eraginkorra bultzatzea du helburu.

Ikusi Covid-19 finantzaketan berriei buruzko informazio gehiago hurrengo artikuluan.

Gainera, bideo honetan Oscar Muguerza LABORAL Kutxako Enpresen Negozio Garapeneko zuzendariak Covid finantzaketaren luzapenari buruzko aurkezpen bat egiten du.

Azken berriak