Gizarte Segurantzako araubidea sozietate mugatuetako eta anonimoetako administratzaileentzako

Kapital-elkarteetako (SL eta SA sozietateetako) bazkideen eta administratzaileen artean ohiko zalantza izaten da:

 • Nahitaez eman behar al dut alta Gizarte Segurantzan?
 • Horrela bada, autonomoen araubidean ala araubide orokorrean emango dut izena?

Galdera horri erantzun egokia emateko kontuan hartu beharko da:

 • Enpresan lan egingo duen ala ez. Bazkide kapitalista besterik ez direnek ez dute Gizarte Segurantzan alta emateko betebeharra.
 • Bazkideak enpresan lan egin behar badu, berriz, sozietatearen kapitalean duen akzioen edo sozietate-partaidetzen ehunekoari erreparatu beharko zaio.

Kooperatibetako edo lan-sozietateetako bazkide langileek ez bezala, kapital-elkarteetako bazkideek ezin dute hautatu Gizarte Segurantzako zein araubidetan kotizatuko duten, Gizarte Segurantzak berak erabakitzen du autonomoenean ala araubide orokorrean kotizatu beharko duten.

Erabaki hori alderdi hauen arabera hartuko du:

 • Bazkideak enpresaren kapital sozialean duen partaidetzaren ehunekoa.
 • Administratzaileak eta bere etxean bizi diren zuzeneko senitartekoek batera duten partaidetzaren ehunekoa.
 • Zuzendaritza- eta kudeaketa-lanak egingo dituen ala ez.

Gizarte Segurantzak hiru aukera ematen ditu langile bazkideak dagokien araubidean sartzeko:

 • Araubide orokorra.
 • Araubide orokor parekatua (langabezia-prestaziorik eta Soldatak Bermatzeko Funtsik gabe).
 • Norberaren konturako langileen edo autonomoen araubide berezia.

Kasuistikak eta kapital-elkarteetan dagokien araubidea

Azkenik, kasu berezi bat aipatuko dugu: elkarte profesionalak esaten zaien horien kasua.

 • Profesionalen elkargo bateko kidetza nahitaezkoa duten jarduera profesionalak aurrera eramateko helburuarekin sortzen diren sozietate edo elkarteak dira.
 • Medikuen, ikuskatzaileen, abokatuen, arkitektoen eta abarren kasua da.
 • Elkarte horiek berariazko araudia dute, martxoaren 15eko 2/2007 Legea.
 • Kasu horietan, bazkide profesionalek aukera dezakete autonomoen araubidean edo lanbide horietako batzuek duten Mutualitatean kotizatu.

 

Gai horren inguruko edo zure enpresa- edo lanbide-jarduerarekin lotutako besteren bati buruzko zalantzaren bat baduzu, eskura duzu:

 • Consulting PROren doako telefonoa: 900 100 240
 • Edo zuzenean galde diezagukezu web-orri honen bidez.
 • Eta orain informazio gehiago izateko Linkedin-en jarrai diezagukezu.

Azken berriak