Baliokidetasun-errekargua BEZean: zer da eta nola funtzionatzen du?

Baliokidetasun-errekargua BEZaren erregimen berezi bat da. Derrigorrezkoa da txikizkako merkatari jakin batzuentzat, saltzen dituzten produktuetan inolako eraldaketarik egiten ez dutenentzat alegia. Erregimen horri atxikita egoteak, erosketetan BEZ handiagoa (Baliokidetasun-errekargua deiturikoa, % 0,5etik % 5,2ra bitartekoa) ordaindu behar izateaz gain, zerga horren aitorpenik egin behar ez izatea dakar, Europar Batasunaren barruko erosketak egiten direnean edo inportazioen kasuan aduanan egiten den ordainketan izan ezik. Horrek esan nahi du ezin dela kendu deduzitu erosketa, gastu eta inbertsioetako jasandako BEZa.

Erregimenaren onurak

Ohiko galdera bat honako hau da: zer onura du erregimen honek % 5,2ko errekargua duen produktua erosten dela kontuan hartuta? Alderdi positiboetako bat da ez dela egin behar BEZaren likidazioa hiru hilean behin Ogasunean 303 eredua aurkeztuz, gainerako enpresariek egin behar duten bezala, hornitzaileak sartu behar baitu Ogasunean BEZgatik ordaindutako dirua. Horregatik, merkataritza-jardueraren kudeaketa errazagoa da eta, gainera, zure salmentengatik jasotzen duzun BEZa (jasanarazitako BEZa) ez duzu Ogasunean sartu behar.

Gainera, oro har, zure azken bezeroei ez diezu nahitaez salmenta-fakturarik egin behar. Nahikoa izango litzateke tiketarekin (gaur egun Ogasunarentzat faktura sinplifikatua dena). Halaber, desagertu egiten da BEZaren kontabilitate-erregistroak egiteko premia. Hori bai, hornitzaileen fakturak erregistratu behar dira PFEZrekin zerikusia duen 130 ereduan (ordainketa zatikatua) zure gastuak sartu ahal izateko.

Nori aplikatzen zaio?

Pertsona fisikoak edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan errentak eratxikitzeko erregimenean dauden erakundeak diren (sozietate zibilak eta ondasun-erkidegoak) txikizkako merkatariei aplikatzen zaie, baldin eta honako produktu hauek merkaturatzen ez badituzte:

 1. Errepidean ibiltzeko ibilgailu motordunak eta horien atoiak.
 2. Ontziak eta itsasontziak.
 3. Hegazkinak, hegazkin txikiak, belaontziak eta gainerako aireontziak.
 4. Aurreko puntuetako garraiobideen osagarriak eta aldagaiak.
 5. Bitxiak, apaingarriak, harribitxiak, perla naturalak edo landuak, eta erabat edo partzialki urrearekin edo platinoarekin egindako objektuak. Harribitxiak, perla naturalak edo, bainu edo xafla gisa bada ere, aipaturiko metalak dituzten imitaziozko bitxi finak, baldin eta urre- edo platino-edukia 35 mikra baino gutxiagokoa ez bada.
 6. Luxuzko larruekin egindako janzki edo apaingarri pertsonalak. Puntu honetan xedatutakotik kanpo geratzen dira poltsa, diru-zorro eta antzeko objektuak, baita adabakiekin, alferrikako zatiekin (buru, hanka, buztan, ebakin eta abarrekin) edo larru arrunt edo imitaziokoekin egindakoak.
 7. Jatorrizko arte-objektuak, antigoaleko gauzak eta bildumetako objektuak.
 8. Transmisioa egin aurretik subjektu pasibo transmititzaileak edo hirugarrenek erabilitako ondasunak.
 9. Hegazti-hazkuntzarako edo erlezaintzarako aparatuak eta osagarriak.
 10. Fabrikatu, inportatu edo saltzeagatik Zerga Bereziak ordaindu behar dituzten petrolio-produktuak.
 11. Industria-erabilerako makinak.
 12. Eraikinak edo urbanizazioak eraikitzeko materialak eta artikuluak.
 13. Mineralak, ikatza izan ezik.
 14. Manufakturatuak ez diren burdinak, altzairuak eta gainerako metalak eta horien aleazioak.
 15. BEZaren Legeko 140. artikuluan definitutako inbertsioko urrea.

Xede horietarako, txikizkako merkatariak dira fabrikazio-, elaborazio- edo manufaktura-prozesurik egin gabe ondasun higigarriak edo aziendak (abelburuak) saltzen dituztenak, baldin eta aurreko urtean azken kontsumitzaileei egindako salmentak guztizko salmenten % 80tik gorakoak badira. Urte horretan jarduerarik izan ez bada edo PFEZ zenbatespen objektiboan ordaindu bada eta EJZn txikizkako izaera baldin badu, ez da beharrezkoa salmenta-ehunekoaren baldintza betetzea.

Baldintza horiek betetzen ez badira, erregimen orokorra aplikatu beharko da. Dena den, badira erregimen sinplifikatuan zergak ordain ditzaketen txikizkako merkataritza-jarduera batzuk.

Zertan datza?

Txikizkako merkatariei aplikatzen zaien baliokidetasun-errekargua honetan datza: hornitzaileek merkatariari BEZaren fakturan eragiten dion baliokidetasun-errekargua eta bereizita eta honako tasa hauek dituen baliokidetasun-errekargua aplikatzean:

 • • % 21eko tasa orokorra duten artikuluak: % 5,2ko errekargua.
  • % 10eko tasa murriztua duten artikuluak: % 1,4ko errekargua.
  • % 4ko tasa supermurriztua duten artikuluak: % 0,5eko errekargua.

Adibidez, bere hornitzaileari 1.000 euroko eskaera egiten dion oinetako-merkatari batek honako faktura hau jasoko du: 1.000 + % 21eko BEZ + % 5,2 baliokidetasun-errekargua = 1.262 euro.

Horrela, hornitzaileari zuzenean ordaintzen dio BEZa eta asko sinplifikatzen du BEZaren kudeaketa. Salgaiei edo generoari dagozkien fakturetan soilik aplikatzen da.

Merkatariaren hornitzaileak sartu behar du baliokidetasun-errekargua fakturetan, jasandako BEZetik bereizita, eta bi zenbatekoak jasanarazitako BEZ gisa sartu behar ditu BEZaren aitorpenetan.

Horren ondorioz, baliokidetasun-errekarguaren erregimenean, merkatariak ez du BEZaren aitorpenik aurkeztuko Ogasunean, Europar Batasunaren barruko erosketetan izan ezik. Horietan, enpresariak bere buruari atxiki behar dizkio BEZa eta dagokion errekargua. Aldizkakoak ez diren aitorpenei buruzko 309 eredua erabiliko da.

Gainera, likidazioa aurkeztu behar du inbertsioagatiko eta salbuespenari uko egindako higiezinen salmentengatiko subjektu pasiboa denean.

Zein dira betebehar formalak?

 • Hornitzaileen edo Aduanaren aurrean baliokidetasun-errekarguaren pean zaudela egiaztatzea, horiek errekargua atxiki ahal izateko.
 • Ez da BEZaren aitorpenik aurkeztu behar erregimen berezi horretako jarduerengatik. Dena den, Europar Batasunaren barruko erosketak, subjektu pasiboaren inbertsioa duten eragiketak edo zergari atxikitako eta ez salbuetsitako higiezinen entregatzeak (bermea gauzatzeko egindakoak izan ezik) egiten direnean, 309 eredua “aldizkakoa ez den aitorpena” aurkeztuko da.
 • Zerga horrekin ez dago kontabilitate-libururik eraman beharrik, baldin eta beste erregimen batzuetan jarduerarik egiten ez bada. Kasu horretan, xedatuta dauden horiekiko betebehar formalak bete behar izateaz gain, jasotako fakturen erregistro-liburua eraman beharko da. Liburu horretan, behar den tartearekin idatzi beharko dira errekarguko jardueretako erosketei dagozkienak.
 • BEZa itzultzeko eskubidea duten bidaiariei ondasunak entregatzen bazaizkie, haiei ordaindutakoa itzultzeko xedez, 308 eredua “baliokidetasun-errekargua itzultzeko eskaera eta aldizkako beste subjektu batzuk” aurkeztuko da.
 • Ez dago faktura egin beharrik egindako salmentengatik. Planteamendu orokor horrek hainbat salbuespen ditu: BEZari atxikitako eta ez salbuetsitako higiezinen entregatzeak (bermea gauzatzeko egindakoak izan ezik), hartzailea enpresari edo profesional bat edo zerga-izaerako eskubide bat gauzatzeko faktura eskatzen duen partikular bat denean, beste estatu kide baterako entregatzeak, esportazioak eta hartzailea Administrazio Publikoa edo enpresari edo profesional gisa jokatzen ez duen pertsona juridiko bat denean.
 • Hala, enpresariek edo profesionalek faktura sinplifikatua eta horren kopia egin ahal izango dute txikizkako salmentetan, zenbatekoa 3.000 eurotik gorakoa ez denean, BEZa barne hartuta. Xede horietarako, txikizkako salmentatzat joko dira ondasun higigarri gorpuzdunen edo azienden entregatzeak, baldin eta eragiketaren hartzaileak enpresari edo profesional gisa jokatzen ez badu, haien azken kontsumitzaile gisa baizik.

Nola aplikatzen den baliokidetasun-errekargua Europar Batasuneko erosketetan (Europar Batasunaren barruko erosketak) eta Europar Batasunetik kanpokoetan (inportazioak)

Kasu horietan, beste edozein enpresarik bezala, VIESen alta eman behar da erregistroan VAT (BEZ) zenbakia sartu ahal izateko. Hori da jarraitu behar den prozedura zure hornitzaileek jakin dezaten ez dizutela BEZa aplikatu behar.
Baliokidetasun-errekarguan egonda, hiru hilean behin aitortu behar da Europar Batasunaren barruko hornitzaileek aplikatu ez dizuten BEZa aitortzeko. Horretarako, 309 eredua aurkeztu behar da Ogasunean, zergaren aldizkako ordainketetarakoa. Kasu horretan ere BEZaren zenbatekoa gehi dagokion baliokidetasun-errekargua sartu beharko zenituzke Ogasunean.

Hori bai, zure negozioarekin zerikusia duen produktu bat erosiz gero baina ez bada merkaturatzeko (adibidez, dendarako apalategi bat edo ordenagailu bat), ez da baliokidetasun-errekargurik ordaindu behar, erregimen orokorreko % 21 soilik.

Azken berriak