2015eko errenta-aitorpena Euskadin eta Nafarroan: jarduera ekonomikoen sustapenarekin lotutako kenkariak [2]

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan Enpresa-jarduerarekin lotura duten ekintzengatik zer kenkari aplika daitezkeen aztertuko dugu artikulu honetan; adibidez, inbertsioak egiteagatik edo enpresa berriak sortzeagatik, enplegua sortzeagatik, enpresa-jarduera bati ekiteko inbertitzearren finantza-erakunde batean dirua gordailutzeagatik, inbertsioak egiteagatik, edo langile batek bere enpresako partaidetzak edo akzioak erosteagatik.

Beste artikulu batzuetan (ikusi Euskadiko eta Nafarroako 2015eko errenta-aitorpenaren ardatz nagusiak), berriz, aplikazio orokorreko beste kenkari batzuk aztertu ditugu.

Ikusi Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba
Ikusi Nafarroa

 

Azken berriak